Trainingsaanbod algemeen

Ons aanbod is geschikt voor uiteenlopende doelgroepen. Investeren in deskundigheid, veiligheid en arbeidsvreugde is immers altijd zinvol. Of het nu gaat om managers, leidinggevenden of uitvoerend personeel: investeren in mensen heeft voor iedere organisatie en elke beroepsgroep toegevoegde waarde.

‘Life Long Learning’ is een uitstekend instrument om kennis en vaardigheden te borgen en uit te breiden.

Onze trainingen zijn vooral gericht op ervarend leren. Voor iedere training geldt dat deze in nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt vormgegeven. Er liggen bij ons geen standaardproducten op de plank. Standaard zijn wel de kwaliteit en deskundigheid waarmee de trainingen door ons worden uitgevoerd, al dan niet met ondersteuning van een multidisciplinair netwerk van co-trainers.

In het trainingsaanbod menu vindt u links naar enkele voorbeelden van trainingen.

‘Wie ben jij?’ zei de Rups. Dat was geen bemoedigend begin voor een gesprek. Alice antwoordde, nogal verlegen: ‘Ik – ik weet ‘t niet goed, meneer, op het moment – ik weet wie ik was toen ik vanmorgen opstond, maar daarna ben ik vast wel een paar keer veranderd.’
– Lewis Caroll –