Teambuilding

Een team is bepalend voor het functioneren van de organisatie, dan wel de afdeling.

  • Is er consensus over de Missie & Visie?
  • Is er draagvlak voor (ingrijpende) veranderingsprocessen?
  • Wordt er gewerkt in de geest van het managementbeleid?

Juist in tijden van crisis zijn samenwerking, loyaliteit en volgzaamheid van (doorslaggevend) belang.

  • Zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk geformuleerd?
  • Worden ze gerespecteerd of….. gesaboteerd?

Met ondersteuning van de teamcoach is onze aanpak van gerichte interventies erop gericht van een aantal individuen een hecht en effectief samenwerkend en communicerend team te maken.

Op elkaar inspelen doe je alleen als er een teamgeest is die uitnodigt elkaar te inspireren.
– Luchien Karsten –