Samenwerken & Communiceren

  • Verstoorde arbeidsrelatie?
  • Gezamenlijke doelen uit het oog verloren?
  • Wel veel E-mails maar al lang geen live contact meer gehad?
  • Niemand verantwoordelijk, of juist iedereen?

Doel van deze training is het samenwerken (weer) productiever maken.

Samenwerken moet inspirerend zijn voor zowel de groep als het individu. Het geheel moet meer zijn dan de som der delen. Dat staat centraal in deze training. Het optimaliseren van de communicatieve vaardigheden speelt daarbij natuurlijk een cruciale rol. Dat betekent niet dat er uitsluitend gepraat wordt tijdens de training.

Deze training leidt tot een hechte samenwerking, het vergroten van de creativiteit en versterking van zowel de eigen- als de groepsidentiteit.

Een vrij man denkt nooit aan ontsnapping.
– Jeanette Winterson –