Preventie Ziekteverzuim

  • Veel ziekmeldingen?
  • Futloze medewerkers?
  • Iedereen weer gezond, energiek en enthousiast aan het werk?

Kan ziekteverzuim teruggedrongen worden? Wij denken van wel!

Onze training richt zich hiertoe onder meer op:

Het verbeteren van de lichaamsgewaarwording, zodat een teveel aan spanning of negatieve emoties in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Door te leren om spanningen te reguleren en tijdig grenzen aan te voelen – en aan te geven krijgen de deelnemers handvatten aangereikt waarmee ze gemakkelijker verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen welzijn.

Daarnaast wordt er met mime aandacht besteed aan het optimaliseren van de communicatieve vaardigheden, zodat aan het bovenstaande constructief met elkaar en met leidinggevenden kan worden gewerkt.

U zult zien dat het ziekteverzuim aanzienlijk wordt gereduceerd!

Morgen is het maandagmorgen. Iedere dag is het maandagmorgen.
– Joep Schrijvers –