Organisatie, filosofie en ethiek

 • Zijn de kernwaarden van de organisatie stoffig, onduidelijk of louter theorie?
 • Is er behoefte aan verdieping rond klantgericht denken?
 • Kennen de werknemers de compliance-filosofie van de organisatie: het naleven van de gedragsregels met
  focus op integriteit?
 • Wilt u meer inzicht in begrippen als identiteit, loyaliteit, rechtvaardigheid, openheid, transparantie, wederkerigheid, proportionaliteit etc?

In de training zoeken we naar een nieuwe dialoog met elkaar waarbij we bijvoorbeeld onderzoeken:

  • In hoeverre kan een innerlijk kompas over goed en kwaad de weg voor allen aangeven?
  • Is verandering gelijk aan verbetering?
  • Wanneer is er sprake van integriteitsverlies?
  • Hoe ga je om met ethische dilemma’s op het werk?

Het doel van de training is verdieping te geven in zaken doen. Inclusief het klantgericht en/of collegiaal handelen. Nieuwe waarden en normen voor het zakelijk verkeer vast te stellen en te doorgronden. Het verhelderen en opfrissen van de kernwaarden van de organisatie. Deze kernwaarden praktisch toepasbaar maken.

De training maakt mensen bewust van de kernwaarden van de organisatie. Ook weten zij individueel hoe deze kernwaarden te maken hebben met de eigen taken. Maar ook met de eigen waarden en normen. Deze training bindt mensen en verdiept hun kennis.

Voor de tweede maal in zijn leven merkte Luzjin, welk een wankelijke zaak het schaakspel is.
– Vladimir Nabokov –