Coaching 'On the Job'

  • Hoe kun je ontslag voorkomen?
  • Kun je jezelf onmisbaar maken?
  • Zijn promotiekansen schaars geworden en wil je toch verder?

Loopbaancoaching kan hierbij effectief zijn. Vaardigheden verbreden en flexibiliteit vergroten.

Praktijk Hoogstrate biedt maatwerk bij het begeleiden van je persoonlijk functioneren.

  • Wat zijn je drijfveren?
  • Welke succesfactoren zijn relevant?
  • In hoeverre kan beïnvloeding van de werkomgeving hierbij een rol spelen?

Laat zien wat je kunt. Claim je successen. Zorg voor concrete, meetbare en realistische doelstellingen.

De ondersteuning en klankbordfunctie van een ervaren coach kan hierbij zeer effectief zijn, kan bijdragen aan de overtuiging: “JA, IK KAN HET”

De waarde van het resultaat ligt in het bereiken ervan.
– Albert Einstein –