Agressiehantering

  • Bedreigende situaties met cliënten of patiënten?
  • Boze, agressieve klanten aan de telefoon of aan de balie?
  • Grensoverschrijdende bewoners in de zorginstelling?

Met angst leven en werken hoeft niet!

Een toenemend aantal mensen krijgt in hun werk te maken met bedreigende situaties. Wij trainen hen zowel mentaal als fysiek. Na de training bezitten de cursisten de vaardigheden om angst en schrik op te vangen en een potentieel bedreigende situatie te deëscaleren.

Bovendien beschikken ze over de basiskennis van zelfverdedigingstechnieken. We leren ze hun volledige potentieel te kennen en te gebruiken, hetgeen een positief effect heeft op het zelfvertrouwen. Het risico van posttraumatische stress stoornis neemt hierdoor aanzienlijk af.

Don’t go in fear Grasshopper. Go instead with inner strength.
– Kung Fu, tv-serie –